Rritet numri i shfrytëzuesve të mbrojtjes sociale në Maqedoni

Mbrojtjen sociale vitin e kaluar e kanë shfrytëzuar 14.758 të mitur dhe 43.040 persona të rritur, tregojnë nga të dhënat e Enti Shtetëror për Statistika.

Marketing

Nga totali i mbrojtjes sociale tek të miturit, pjesëmarrje më të madhe kanë shërbimet për punë sociale, me 49.5% kurse nga totali i mbrojtjes sociale tek personat e rritur, pjesëmarrje më të madhe kanë shërbimet e mbrojtjes sociale me 84.9%.

Në vitin 2017, 26.160 bartës të amvisërisë kanë shfrytëzuar ndihmën sociale me para.

Marketing