Rritet qarkullimi në tregtinë me pakicë

Qarkullimi në tregtinë me pakicë, në prill të këtij viti në krahasim me të njëjtin muaj vitin e kaluar shënon rritje në grupet.

Marketing

Tregti me pakicë me ushqim, pije dhe duhan dhe kjo në mënyrë nominale për 11 për qind, ndërsa është reale për 7,5 për qind, Tregti me pakicë me produkte jo-ushqimore, përveç derivateve (nominale për 14,5, ndërsa reale për 11,8 për qind) dhe Tregti me pakicë, përveç tregtisë me derivate (nominale për 12,8 për qind, ndërsa reale për 10,3 për qind).

Sipas të ardhurave paraprake të Entit Shtetëror prë Statistikë, në grupin Tregti me pakicë me derivate automobilistike qarkullimi në mënyrë nominale është rritur për 3,2, ndërsa reale është zvogëluar për 1,4 për qind.

Marketing