Seanca të katër komisioneve kuvendore

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajnë katër komisione.

Marketing

Komisioni për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave do të debatojë për Propozim-ndryshimet e Ligjit për verë në lexim të parë të parashtruara nga deputeti Panço Minov, ndërsa Komisioni për punë dhe politikë sociale do ta shqyrtojë Raportin vjetor për punën e Agjencisë për supervizion të sigurimit kapital financiar për vitin 2017.

Në rend dite të Komisionit për arsim dhe shkencës janë statutet e universiteteve “Shën Cirili dhe Metodi”, “Nënë Tereza”, “Goce Delçev”, “Shën Klimenti i Ohrit” dhe Universitetit të Tetovës.

Anëtarët e Komisionit ligjdhënës-juridik do të shqyrtojnë shumë propozim-ndryshime të cilat më pas
duhet të gjinden në seancën e sotme kuvendore.

Marketing