Shlyerje e interesit për borxhet para deputetëve

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë do të mblidhet Komisioni për financim dhe buxhet.

Marketing

Komisioni do të debatojë për Propozim-ligjin për shlyerjen e interesave për pagesën e borxheve të cilat rrjedhin nga shërbimet nga kryerësit e veprimeve komunale, telefonisë, operatorëve mobil dhe kabllovik, mbajtjen e hapësirave të përbashkëta, ujitje dhe kullim të tokës bujqësore, në lexim të dytë.

Propozimi është parashtruar nga grupi i deputetëve dhe është pika e vetme e rendit të ditës në
seancës e sotme të Komisionit.

Marketing