Sindikata e pavarur e policisë kritikon injorimin e MPB-së

Sindikata e Pavarur e Policisë kërkon që Ministria e Punëve të Brendshme të marrë parasysh dhe respektojë faktin se kjo Sindikatë është përfaqësuese dhe kërkon përfshirjen e saj në marrjen e vendimeve dhe akteve që janë të rëndësishme për punonjësit në polici.

Marketing

Nga Sindikata thonë që edhe përkundër takimi të tyre me ministrin Spasovski dhe marrëveshjes që edhe kjo Sindikatë të marrë pjesë në dialogun, nga Sindikata thonë ata përsëri nuk janë konsultuar për përgatitjen e listës se pagave dhe se ende nuk janë informuar se deri ku është procedura për sistematizimit në vendet e punës.

Kjo zgjidhje e paraparë me të cilën vërtetohet se Sindikata e Pavarur e Policisë sipas ligjit në fuqi është sindikatë përfaqësuese dhe vecmë duhet ti ketë të drejtat dhe detyrimet e njëjta nga Marrëveshja kolektive ekzistuese. Si Sindikat publikisht pyesim pse Ministria e Punëve të Brendshme nuk vepron në bazë të ligjit dhe deri kur sindikata do të presë të drejtat e veta që I takojnë në bazë të ligjit.”- tha Orce Kocevski,sekretar gjeneral i Sindikatës së Pavarur të Policisë.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme, mbetën të shurdhër ndaj akuzave të sindikatës së Policisë, nga ky dikaster nuk kanë përgjigje se pse përfaqësuesit e sindikatës nuk janë të kyçur në konsultime dhe në procesin e marrjes së vendimeve.

Marketing