Tetovë-Gostivar, assesi të nisë autostrada, vijon procedura e shpronësimit

Shumë bujë e pak punë në terren po shihet një vit pas vendosjes së gurë themelit të Korridorit 8 dhe 10d. Makineritë e konzorciumi amerikano-turk “Bechtel&Enka” shihen pak nëpër disa pika të trasesë së re të autostradës.

Marketing

Por, nga Ndërmarrja publike “Rrugët Shtetërore” thonë se punët përgatitore po bëhen në projektime. Ata kumtojnë se kanë përfunduar provat gjeo-mekanike, një inspektim i plotë i trasesë në të cilën do të ndërtohet rruga, së bashku me punimet e kryera gjeodezike. Zyra e posaçme për këtë projekt tha se janë arritur ujdi me të gjitha ndërmarrjet publike që kanë rrjetet dhe instalimet e tyre në atë zonë dhe është krijuar bashkëpunimi për të planifikuar dhe kryer të gjitha dislokimet e nevojshme.

“Shpronësimi i tokave kryhet sipas procedurave të parashikuara me ligjin e miratuar për konzorciumin ‘Bechtel&Enka’ për ndërtimin e segmenteve të autostradave të Korridoreve 8 dhe 10. Po punohet për ndryshimet e bëra në vendndodhjet e kampeve dhe bazave të kontraktorit në mënyrë që të shmanget marrja e tokës nga pronarët privatë. Është miratuar plani urbanistik për tërë trasenë e autostradës Tetovë-Gostivar dhe për rrugën lokale rajonale”, thanë nga Ndërmarrja publike Rrugët Shtetërore.

Puna në terren për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d duhet të fillojë me segmentin Tetovë-Gostivar 17.5 km, periudha e zbatimit 33 muaj; pastaj Gostivar-Bukojçan – 30.3 km, me 57 muaj periudhë të zbatimit; pastaj pritet segmenti Trebenishtë-Strugë-Qafë Thanë 21.7 km, me periudhë zbatimi 49 muaj; ndërsa as për Korridorin 10-D nuk dihet kur do të fillojë segmenti Prilep-Manastir 39.3 km dhe 57 muaj për periudhën e zbatimit. Përafërsisht për çdo kilometër autostradë do të kushtojë 15 milion euro.

“Themelet e mbikalimit janë vendosur dhe materialet e argjinaturës tashmë po grumbullohen në disa lokacione pranë trasesë për të qenë gati për instalim. Të gjitha aktivitetet tregojnë se fillimi i punimeve ndërtimore është shumë afër dhe se të gjitha punët përgatitore të kryera do të mundësojnë një ofensivë reale ndërtimore në kryerjen e autostradës Tetovë-Gostivar nga Korridori 8. Në bazë të Marrëveshjes së lidhur për ndërtimin e akseve rrugore Tetovë-Gostivar-Bukojçan dhe Trebenishtë-Strugë-Qafë Thanë dhe Korridori 10-D: autostrada Prilep-Manastir deri më tani janë paguar mjete në vlerë prej 216 milionë euro”, theksuan nga Ndërmarrja publike Rrugët Shtetërore.

Përderisa në pikëpyetje është afati i nisjes edhe më i lëkundur mbetet 22 afati i përfundimit respektivisht Janari i vitit 2028. Projekti për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10-D është paraparë të jetë 1.3 miliardë euro, pa përfshirë edhe shpronësimet e tokave ku do të kalojnë trasetë, që parashikohet të jetë edhe 300 milion euro tjera. 22 milionë euro shtesë do të merr Kompania IRD për mbikëqyrjen e zbatimit të punimeve. Dinamika e punimeve duhet të jetë 23 km në çdo vit, e cila për 57 muaj do ndahen mjete nga 5 buxhete për 110 km autostradë, e cila deri atëherë parashikohet të dalë ndër më të shtrenjtat në rajon./Alsat.mk