Vetëm tre kompani vendore kanë shfrytëzuar para nga fondet e BE-së

Kompanitë të përdorin parat nga fondet evropiane për t’u bërë më konkurrues në treg. Investitorët e huaj në vend janë të interesuar në kompanitë vendase të jenë furnizuesit e tyre të drejtpërdrejtë.

Marketing

Por analizat tregojnë se kompanitë në Maqedoni kanë nevojë për mbështetje për futjen e proceseve të reja teknologjike në mënyrë që të plotësojnë nevojat e kompanive të huaja. Për këtë qëllim, duhet të përqendrohemi në përdorimin e fondeve evropiane, thonë nga odat e tregtisë.

Mundësia më e madhe për t’u bërë furnizues të drejtpërdrejtë ka kompanitë nga industritë elektrometale dhe metalike, pasi investitorët e huaj që kanë shprehur interes për bashkëpunim janë kryesisht nga industria e automobilave.

Deri tani, vetëm 3 kompani nga vendi, në fushën e robotikës dhe nanoteknologjisë, kanë përdorur fonde nga fondet evropiane. Në kuadër të IPA-s, sektori privat ende nuk është në gjendje të përdorë asistencë financiare, përveç programit IPARD.