Agjencia Rejting: Anketa e ASH është lajm i rremë

Agjencia Rejting demanton se hulumtimi të cilën e publikoi portali Fol.mk, dhe pastaj e ndan edhe të tjerat është realizuar nga ana e Agjecionit.

Marketing

Hulumtimet të cilat Rejting i publikon në opinion gjithmonë bëhen me kërkesë të ndonjë medie dhe të njëjtat publikohen vetëm për nevojat e atij porositësi. Agjencia nuk disponon me të dhëna të këtilla dhe në tërësi i demantojmë nurmat dhe analizat të cilat janë publikuar në emër tonë. Kërkojmë që Fol.mk urgjentisht ta tërheq tekstin dhe të gjithë mediet tjera të cilat e kanë transmetuar dhe në tërësi ta publikojnë këtë demant.

Marketing