Deskoska: Zbatim efikas të ligjeve dhe luftë kundër korrupsionit

Në konferencën e Rrjetit 23 e titulluar si “Kapitulli 23: Kutia e Pandorës apo çelës për sundim të mirë”, ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska tha se lufta kundër korrupsionit është çështje ku secili vend tregon aftësinë për realizim efikas të ligjeve të miratuara si gjatë prevenimit ashtu edhe gjatë ndëshkimit të korrupsionit.

Marketing

“Çdo hap në implementimin e kapitullit 23 në Maqedoni është hap para në forcimin e sigurisë juridike dhe besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor dhe shtetin juridik”, ka thënë Deskoska.

Marketing