Do të riemërtohet “Muzeu i VMRO-së ?

Grupi i punës për rishikimin e justifikimit shoqëror dhe profesional të ekzistencës së institucionit “Muzeu i VMRO-së “, propozon të fshihet emri aktual i këtij institucioni kombëtar dhe të riemërtohet në ‘Muzeu i Luftës Maqedonase për Shtetësi dhe Pavarësi’, raporton Radio Evropa e Lirë.

Marketing

Ky është konkluzioni i përgjithshëm nga raporti i Grupit të Punës i themeluar më 13 Mars të këtij viti, bazuar në vendimin e miratuar nga Ministri i atëhershëm i Kulturës, Robert Alagjozovski.

Marketing