Gurthemeli për Korridorin 8 në Maqedoni, pa u pastruar dilemat për keqpërdorime

Të martën Qeveria do të vendosë gurthemelin e Korridorit 8. Pavarësisht kritikave, skandaleve dhe rekomandimeve mbi përzgjedhjen e mbikëqyrësve të punimeve në këtë projekt, organi ekzekutiv vendosi që me kryeneçësi të hedh ca lopata beton. Madje një veprim i tillë po ndërmerret derisa Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka hapur lëndë mbi bazën e zërave në opinion.
Tenderin për mbikëqyrjen e punimeve në Korridoret 8 dhe 10-D e fitoi grupi i kompanive “IRD Inxhiniering”, “Elektrasollushëns”, Evrokonsallting” dhe “EPTISA”. Tri nga katër firmat pjesëmarrësve kontestohen për të paktën një çështje ose cenohet besueshmëria e tyre.

Marketing

“Elekstrasollushëns”: Kompani e cila licencën për mbikëqyrjen e punimeve e ka marrë me inxhinierë të tjerë nga ata të deklaruar në projektin e fundit. Kjo kompani gjithashtu gjatë marrëveshjes ka deklaruar dhjetëra të punësuar, ndërsa në deklarimin e fundvitit ka paraqitur vetëm dy të punësuar. Disa ekspertë nuk gëzojnë dokumentacion përkatës, ndërsa kompania përvojën më të madhe e ka në prodhimin e veshjeve të brendshme. Edhe pse kompania italiane është bartëse e mbikëqyrjes, “Elekstrasollushëns” është kompania përmes së cilës do të kalojë shuma më e madhe e 22.3 milion eurove të parapara për konsulentët. Kjo kompani ndodhet në një adresë me kompanitë të cilat nuk arritën të sigurojnë garanci bankare gjatë tenderit të parë për shkak se paratë e tyre ndodheshin në bankat ruse.

“Evrokonsallting”: Kompania e themeluar nga Branisllav Dimitrijeviq, me drejtues aktual Zoran Dimitrijeviq do të jetë kompania tjetër e angazhuar në mbikëqyrje. Kjo kompani pronari i së cilës ndiqet penalisht në Armeni për mashtrim, fitoi pjesë nga kulaçi milionësh për mbikëqyrje, pavarësisht se Qeveria ishte në dijeni për të kaluarën e errët të Dimitrijeviq, mos qasjen e tij për organet ligj zbatuese në vendin tonë dhe dyshimet për manipulime me pronësi të kompanisë me qëllim përshtatjen e kushteve për pjesëmarrje në tender. Qeveria dhe Ndërmarrja Publike “Rrugët Shtetërore” në vend që të distancohen nga këto rrethana, dolën në mbrojtje të kompanisë dhe imazhit të saj.

“EPTISA”: Një mollë sherri që bëri Qeverinë të pendohet për një vendim të marrë. Kompania spanjolle ishte dënuar nga organi ekzekutiv në nëntor të vitit 2020, duke iu ndaluar çdo komune dhe institucioni shtetëror bashkëpunimi me firmën “EPTISA” në projekte me vlera mbi 1.000.000 euro. 10 javë më vonë, e gjetur para mundësisë për t’u paditur për shkelje të marrëveshjes dhe e zënë ngushtë para aktit të kryer se organi ekzekutiv nuk mund të sjell vendim nëse një subjekt vepron në kundërshtim me ligjin ose jo, Qeveria tërhoqi mbrapa vendimin, përkatësisht abrogoi urdhrin për mosbashkëpunim.

Afati i paraqitjes në tender u vazhdua për 8 ditë derisa afati po rrjedhtë. Ndonëse akoma ka dyshime, NP “Rrugët Shtetërore” është arsyetuar se kjo është bërë me kërkesë të kompanive që duhej të përkthenin dokumentacionin. U ndryshuan edhe kushtet për pjesëmarrje duke i lehtësuar dhe mundësuar pjesëmarrjen në mbikëqyrje dhe konsulencë edhe kompanive me bilanc negativ në vitin e fundit. Të gjitha këto dëshmi të shpalosura nga mediat dhe të detektuara nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit krejt në fund edhe atë përmes zërave në opinion, nuk ndikuan aspak në rolin e Qeverisë. Përkundrazi, organi ekzekutiv me eksponentët promotorë të këtij projekti sipas tyre historik nuk hezituan që kritikuesit e këtij projekti t’i shpallin për armiq. /Alsat/