KSHZ: Deri në orën 13:00 kanë votuar 25.48% e votuesve

Deri në orën 13:00, nga gjithsej 4.514 votues të regjistruar në këto vendvotime, kanë votuar 1150 respektivisht 25.48 %.

Në VV 2101 në Zhelinë kanë votuar 325 votues
respektivisht 32.73%.
Në VV 1194 në Krushevë kanë votuar 151 votues
respektivisht 32.20 %.
Në VV 1202 në Krushevë kanë votuar 47 votues respektivisht 15.77%.
Në VV 1272 në Ohër kanë votuar 185 votues respektivisht 26.02 %.
Në VV 1470 në Dollnen kanë votuar 117 votues respektivisht 17.78 %.
Në VV 1470/1 në Dollnen, kanë votuar 100 votues respektivisht 15.82 %.
Në VV 1844 në Strugë kanë votuar 225 votues respektivisht 29.88 %.

Marketing

Në krahasim me votimin e 8 majit 2024, deri në orën 13:00, në këtë rivotim vërehet dalje më e lartë 3.71% në këto vendvotime.