Mirënjohje për drejtorin Ardijan Muça

Sot përfaqësuesit e Shoqatës së prindërve të vetëm nga Shkupi, në shenjë falënderimi për përkrahjen e madhe në drejtim të bashkëpunimit dhe ndihmës së ofruar nga ana e ndërmarrjes, në hapësirat e ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup
i ndanë Fletë falënderim drejtorit Ardijan Muça.

Marketing

Marketing