Në kuvend sot mbahen seanca të dy komisioneve

Në Kuvend sot seanca do të mbajnë Komisioni për politikë të jashtme dhe Komisioni ligjdhënës-juridik.

Marketing

Në rend dite të dy komisioneve është Propozim ligji për ratifikimin e Marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të ministrave të Bosnjë e Hercegovinës për kushtet për udhëtim të shtetasve të dy vendeve.

Marketing