Nënshkrim të marrëveshjeve për projekte për bashkëpunim ndërkufitra midis Maqedonisë dhe Kosovës

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Suhejl Fazliu sot do t’i nënshkruajë marrëveshjet për bashkëfinancim të projekteve për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës, të financuara nga Programi IPA të Bashkimit Evropian.

Marketing

Në nënshkrimin e marrëveshjeve do të flasin përfaqësuesi i Delegacionit të BE-së në Shkup, Freek Janmaat dhe sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale të Kosovës, Rozafa Ukimeraj.

Marketing