OSMANI: Integrimi evropian hap mundësi të reja për zhvillim të biznesit

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani mbajti takim me Kryetaren e Asociacionit Evropian të Biznesit (AEB), Katerina Boshevska.

Marketing

Në takim u hapën temat lidhur me integrimet evropiane të vendit dhe statusi i reformave të zbatuara nga aspekti i mundësive dhe potencialeve që i kanë në dispozicion për biznes në kuadër të tregut të vetëm evropian, si dhe përmirësim i zhvillimit të tyre në kontekst të stabilizimit të gjendjes politiko-ekonomike në vend në dy vitet e fundit.

“Integrimi i caktuar evropian i vendit kontribuon në përmirësimin e klimës së biznesit në vend me implementimin e standardeve evropiane dhe vlerave në punën e sektorit të biznesit, ku ka ndikim pozitiv edhe në avancimin e marrëdhenieve ekonomike me BE-në, duke siguruar përfitime të ndërsjella për bizneset”, theksoi Zëvendëskryeministri Osmani. ”Nga ky aspekt, roli i AEB në procesin euro- integrues pres që në mënyrë plotësuese të kontribuoj për përafrimin e praksave të bizneseve të maqedonisë deri tek rrethi i biznesit evropian”, shtoi Osmani.

Në vazhdim të takimit Zëvendëskryeministri Osmani dhe Kryetarja Boshevska, diskutuan edhe për mundësinë për angazhim të drejtëpërdrejtë të AEB në përmirësimin e pjesës të shfrytëzimit të fondeve të BE-së që janë në dispozicion për kompanitë e maqedonisë me qëllim të nxitjes së zhvillimit të ndërmarrësisë, si dhe në përgjithësi bashkëpunim më të ngushtë të Asociacionit me Sekretariatin, dhe në përgjithësi me institucionet Qeveritare.