Paraburgim për mashtruesin që premtoi dokumente për punë në Gjermani

Prokuroria Themelore Publike Gostivar ka filluar procedurë kundër një personi, i dyshuar se me mashtrim banorëve të Gostivarit u ka premtuar dokumente për punën në Gjermani.
Personit të dyshuar për veprën penale “Mashtrim” nga neni 247 nga Kodi Penal, Gjykata Themelore në Gostivar i ka përcaktuar paraburgim në kohëzgjatje prej tetë ditëve.

Marketing

Prokuroria kumtoi se i dyshuari, gjatë këtij muaji, me qëllim që të përvetësojë dobi të kundërligjshme pronësore, a sjell deri në mashtrim një person të dëmtuar, duke i premtuar se për shumë persona nga Gostivari do t’u sigurojë dokumente nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me të cilat mund të marrin leje pune dhe legalisht të punojnë në një firmë ndërtimi në Gjermani.

Për shërbimin i dyshuari të dëmtuarit i ka paguar shumë prej 7.700 euro, për të cilën ka nënshkruar edhe deklaratë me obligimet të cilat do t’i përmbush edhe me afat të përcaktuar për realizimin e marrëveshjes.