Propozim-buxheti për vitin 2024 para Komisionit për Financim dhe Buxhet

Buxhet sot duhet ta fillojë shqyrtimin e Propozim-buxhetit për vitin 2024.

Marketing

Propozim-buxheti për vitin e ardhshëm është 5,5 miliardë euro. Qeveria e karakterizoi si zhvillimor dhe të qëndrueshëm Buxhetin i cili i ka të gjitha karakteristikat që njëkohësisht ta mbështesë zhvillimin, por edhe të sigurojë qëndrueshmëri fiskale. Me të, sipas Qeverisë, garantohet pagesë e rregullt e pagave, pensioneve dhe ndihmës sociale, si dhe shlyerje e nevojave tjera të qytetarëve dhe shërbimin e detyrimeve të shtetit.

Sipas ministrit të Financave Fatmir Besimi, në Propozim-buxhetin janë planifikuar mjete për pensione dhe paga më të larta në sektorin publik, me përjashtim të pagave të funksionarëve.

Ana e shpenzimeve është projektuar në 343,6 miliardë denarë ose 5,8 për qind më shumë se në vitin 2023, ndërsa të hyrat prej 310,1 miliardë denarë janë për 10 për qind më të larta. Deficiti buxhetor është rreth 9,2 miliardë denarë më i ulët se në vitin 2023. Rritja e ekonomisë pritet të jetë 3.4 për qind, ndërsa norma e inflacionit parashikohet në 3.6 për qind.

Sipas opozitës, Propozim-buxheti është fryrë dhe nuk sjell zhvillim, por krim dhe korrupsion. Thonë se pushteti nga viti 2018 deri më sot ka shpenzuar 25 miliardë euro për buxhetin, por nuk ka bërë asgjë të re.