Qeveria shkarkon Xhevat Isenin

Qeveria në seancën e 143 ka sjellë vendim për shkarkim të kreut të Bordit të drejtorëve në Shoqërinë aksionale për ndërtim dhe menaxhim me hapësirat banesore dhe afariste.

Marketing

Por në kumtesën e lëshuar nga shërbimi për informim qeveritarë nuk ceket asnjë arsye se pse po shkarkohet ndërkohë që me këtë po fillon edhe ndryshimi në eshalonet tjera qeveritare.