Qeveria solli vendim për realizimin e blerjes së dakorduar të grurit të prodhuar nga rendimenti 2018

Qeveria në seancën e sotme të 81-të i miratoi ndryshimet e Propozim programit për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2018, së bashku me Propozim dekretin për kriteret më të afërta për pagesa të drejtpërdrejta.

Marketing

Siç kumtoi shërbimi qeveritar për media, me këtë program dhe me dekretin e ri, të cilat janë propozuar për shkak të vendosjes së nënmasës së re – Pagesa direkte për grurin e blerë nga prodhimi 2018 nga prodhimtaria vendore, pritet realizim i blerjes së dakorduar të grurit të prodhuar nga rendimenti i grurit për vitin 2018 dhe do të përmirësohet konkurrenca e industrisë vendore të bluarjes.