Rritet koeficienti për kujdestari nate dhe për kujdestari në shëndetësi

Qeveria në seancën e sotme shqyrtoi dhe miratoi ndryshime dhe plotësime të Marrëveshjes individuale kolektive për pagë, të drejta tjera në bazë të pagës dhe kompensime të pagës, për shkak të rritjes së koeficientëve për shtesë në pagë për kujdestari nate dhe kujdestari.

Marketing

“Qeveria e shqyrton dhe miraton Informacionin për arritje të Aneksit për ndryshim dhe plotësim të Marrëveshjes kolektive individuale për pagë, të drejta tjera në bazë të pagës dhe kompensime të pagave, për shkak të rritjes së koeficientëve për shtesë të pagës për kujdestari nate dhe kujdestari të të punësuarve në Institucionin publik nga sfera e shëndetësisë për nevojat e institucioneve publike shëndetësore, klinikat universitare, Enti dhe qendra emergjente – Shkup”, thuhet në kumtesën nga shërbimi qeveritar për media.