Restoranti në Tetovë ofron ushqim falas për nxënës dhe studentë që kanë probleme financiare

Time Out-ofron ndihmë për nxënës (të shkollës fillore, të mesme) student, të cilët kanë probleme financiare gjatë shkollimit, le të paraqiten te përgjegjësi i lokaleve, do ju jepet një kartelë me të cilën gjatë gjithë viteve deri në përfundimin e shkollimit do të shërbehen me ushqim falas :).
Ky shembull duhet ndjekur..

Marketing