Seanca të dy komisioneve kuvendore

Në Kuvend sot seanca do të mbajnë Komisioni për transport, lidhje dhe ekologji dhe Komisioni ligjdhënës-juridik.

Marketing

Në rend dite të të dy komisioneve janë Propozim – ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor dhe Propozim – ligji për orarin e punës të punonjësve mobilë në komunikacionin rrugor dhe pajisjet për regjistrim në komunikacionin rrugor në lexim të dytë.