Siljanovska: Pres që banorët e Kërçovës të votojnë sipas mendimit të tyre

Më sinqerisht tregoj se votat e qytetarëve të Kërçovës, pa shikim të përkatësisë kombëtare, etnike, fetare ose përkatësi tjetër, kanë vlerë të veçantë për mua, tashmë thashë se Kërçova është qyteti i gjyshërve, stërgjyshërve të mi dhe prindërve, Kërçova është qyteti i vëllezërve të mi shqiptarë.

Marketing

Unë pres që banorët e Kërçovës të votojnë sipas mendimit të tyre, ndërsa jo sikur t’u thonë partitë, por me besim të thellë se Maqedonia dhe Kërçova mund të jenë vend i përshtatshëm në të cilën qeveris drejtësia vetëm nëse qytetarët personalisht e trajtojnë të drejtën e votimit.

Do të thotë u drejtohem banorëve të Kërçovës, si për qytetarët e potencoj se zëri për mua do të thotë zë për qeverisje të së drejtës. Në qytet të tillë dhe në shtet të tillë të gjithë sërish pa shikim të përkatësisë etnike, racore dhe fetare, sociale dhe prejardhje tjetër do të kenë shanse të barabarta.