Ballina Aktuale A prishet agjërimi nëse japim gjak?

A prishet agjërimi nëse japim gjak?

Pyetje: Selam alejkum hoxhë i nderuar! Kam një pyetje, a prishet agjërimi nëse japim gjak?

Marketing

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin, familjen dhe ithtarët e tij…

Nëse sasia e gjakut që jep është e madhe, sikur ai që dhuron gjak, atëherë agjërimi prishet sepse është e ngjashme me hixhamen për të cilën i Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “ai që bën hixhame dhe atij që i bëhet, agjërimi i tyre prishet.” (Sahih Ebu Davud)

Nëse sasia e gjakut që jep është e vogël, sikur ai që jep gjak për analizë mjekësore, atëherë agjërimi nuk prishet. Kjo vlen për rastet kur dhënia e gjakut bëhet me vetë dëshirë.

Në raste ku dalja e gjakut është pa dëshirë sikur dalja e gjakut prej hundës, plagëve apo në raste fatkeqësish në komunikacion, atëherë agjërimi nuk prishet, pavarësisht nëse sasia e gjakut është e madhe apo e vogël, mirëpo të goditurit me fatkeqësi mund ta prishin nëse kanë nevojë.

Fetava Islamije 2/132

Komisioni i Përhershëm për Fetfa 10/262

Exit mobile version