Abdul-Selam Selami jep edhe një lajm të mirë për 55.000 bujq, “nafta e gjelbërt” u bë realitet

“Nafta e gjelbër” u bë realitet për 55.000 bujqë, SH.A. Makpetrol obligohet në afat prej 60 ditë t’i kryejë kartelat që do të mund t’i përdorin bujqit për blerjen e naftës.
Maksimumi i shfrytëzimit të kartelave për “naftë të gjelbër” për një bujk do të jetë 100.000 denarë dhe minimum 500 denarë , gjë që do të varet nga kultura e mbjellur dhe madhësia e sipërfaqes së mbjellur.

Marketing