Ballina Aktuale Elezi: Përfitimet e përfshirjes financiare janë rritja e Bruto Prodhimit Vendor dhe...

Elezi: Përfitimet e përfshirjes financiare janë rritja e Bruto Prodhimit Vendor dhe ulja e pabarëzisë të shpërndarjes së të ardhurave

Në Bankën Popullore të RMV është nënshkruar një Memorandum të përfshirjes financiare në mes të Bankës Popullore, Ministrisë së Financave, Komisioni për letra me vlerë, Agjencia për supervizion të financimit kapital dhe sigurimit pensional dhe Agjencionit për sigurim superviziv. Qëllimi i nënshkrimit të Memorandumit është të sigurojë akses më të madh për shërbimet financiare për të gjithë qytetarët, pa bërë diskriminim.

Marketing

Memorandumi i nënshkruar sot është i rëndësishme për shkak se është një detyrim si rregullatorë, për të rritur aksesin në shërbimet financiare dhe mundësitë e barabarta, të të rinjve, grave, popullatës në nevojë, në zonat rurale, kompanitë e vogla dhe të mesme. Secili duhet të ketë qasje në shërbimet financiare në një mënyrë lehtësisht të aksesueshme, të sigurtë dhe nën kushte të pranueshme, prandaj përfitimet e përfshirjes financiare janë rritja më e lartë e BPK-së dhe pabarazia që po ndodh në fitimprurje.

“Analizat e Fondit Monetar Ndërkombëtar tregojnë se duke siguruar qasje në llogari, hua, për qytetarët, për kategori të cenueshme, sigurohet rritja më e shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse ekonomike. Një përfitim tjetër i përfshirjes financiare është se ai tërheq më shumë njerëz në sektorin formal, që në pjesën fiskale do të thotë më shumë të ardhura buxhetore. Më shumë të ardhura në buxhet nënkuptojnë më shumë mjete për shëndetësi, arsim, infrastrukturë dhe shërbime të tjera publike”, kështu vlerëson zv.ministrja Shiret Elezi.

Në botë, 1.7 miliardë njerëz nuk kanë qasje në sistemin bankar dhe të dhënat tona tregojnë se 77 përqind e popullatës së rritur në vendin tonë kanë një llogari transaksioni, që është mjaft i krahasueshëm me mesataren për Europën që është prej rreth 82 përqind.

Memorandumi i ri i zgjeruar me Ministrinë e Financave, Bankën Popullore, Komisionin e Letrave me Vlerë, MAPAS dhe Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve po nënshkruhet në prag të Javës Globale të Parave, në të cilën planifikohen disa aktivitete për të rritur ndërgjegjësimin për nevojën për edukim financiarë dhe për të promovuar përfitimet e përfshirjes më të madhe financiare.

Exit mobile version