Këto janë risit e ligjit për arsim fillor

Ministri i Arsimit dhe Shkencave, Arbër Ademi, në një konferencë për shtyp nga selia e qeverisë shpalosi propozim–ligjin e ri për arsimin fillor dhe e quajti atë si një nga reformat më të thella që është bërë ndonjëherë në arsimin fillor në vend.

Marketing

Sipas ministrit Ademi risitë kryesore janë se ministri do të përcaktojë në mënyrë të drejtpërdrejt standardet e shkollave në rang republike. Numri i nxënësve do të zvogëlohet nga 24 deri në 30 nxënës për klasë, deri tani ka qenë nga 24 deri më 34. tani e tutje jo më shumë se 30 nxënës për një klasë. Paralelet e kombinuar do të jenë me 10 nxënës dhe jo më shumë se 15 nxënës për një klasë.

Shkollat për nxënësit me nevoja të posaçme do të transformohen, dhe do të bashkohen me ato normale. Arsim për nxënësit që janë të shtruar në spital apo të sëmurë në shtëpi, nëse mungojnë më shumë se 3 javë do të marrin arsimin e nevojshëm në shtëpi apo spital nga arsimtar të posaçëm të dedikuar për ta. Do të ketë parlament të nxënësve, ku vetë nxënësit do të jenë pjesë në udhëheqjen e shkollave, nxënësit duhet të marrin pjesë në vendimmarrje.

Nuk do të ketë reduktim të orëve të mësimit, sepse sipas ministrit Ademi, nxënësit kanë 900 orë më pak mësim se sa nxënësit në vendet e tjera të zhvilluara.