Maqedoni, rreth 600 persona janë pa shtetësi

Rreth 600 persona në Maqedoni janë pa shtetësi, sipas të dhënave zyrtarë të ministrisë për punë dhe politikë Sociale. Por organizatat joqeveritare alarmojnë se kjo shifër është shumë më e lartë, respektivisht se bëhet fjalë për rreth 4000 persona apatrid. Një pjesë e tyre janë evidentuar në librat amë por nuk posedojnë certifikatë të lindjes, një pjesë tjetër kanë lindur në spitalet e vendit por nuk kanë emra, ndërkaq pjesa tjetër kanë lindur në shtëpi dhe asnjëherë nuk është paraqitur lindja e tyre.

Marketing

Ministria e Punës Sociale dorëzoi propozim për fillimin e fushatës dhe hapjen e thirrjes publike me datë të caktuar nga ministria e Drejtësisë, Drejtoria për udhëheqjen e librave amë për të gjithë personat të cilët përballen me këtë problem, të munden që përmes dokumenteve që i kanë, të paraqesin kërkesë për regjistrim në librezat amë të lindjes. E nevojshme është ndryshim dhe plotësim i ligjit për evidencë amë që të vendoset regjistër i posaçëm të personave të cilët nuk kanë regjistrim të lindjes, dhe numër të posaçëm regjistrimi të karakterit kohor – tha Jovana Trençevska, Sekretar shtetëror në ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Kjo çështje doemos të zgjidhet që ata persona të marrin statusin e qytetarëve në shtet, për ndryshe tani janë persona pa identitet. 3:49 Sipas meje tani do të ishte mirë që të ketë procedurë për verifikimin e identitetit përmes ministrisë së Drejtësisë së bashku me ministrinë e Brendshme sepse këta dy ministri janë kryesoret që vendosin për statusin e këtyre qytetarëve – deklaroi Borçe Davitkovski, Profesor Universitar.

Nga zyra e UNICEF-it dhe OSBE-së në Shkup thonë se pos ndryshimeve ligjore, Qeveria duhet të punojë në ngritjen e vetëdijes tek kjo kategori e qytetarëve që ata vetë të mund të paraqiten te institucionet kompetente.

Ne konsiderojmë se është shumë e rëndësishme që të shihet se çfarë amendamentesh janë të nevojshme për të bërë ndryshimet ligjore por gjithashtu mendojmë së është shumë e rëndësishme që Qeveria të ketë më shumë kontakt me sektorin civil nga bashkësitë ku ka shumë persona të paregjistruar, sepse nëse njerëzit nuk e dinë se si duhet të regjistrohen atëherë nuk mund ta zgjidhim problemin edhe nëse kemi super ligj – u shpreh Xhef Goldstain, Shef i Misionit të OSBE-së në Shkup.

Sipas ekspertëve çështja e personave apatrid mund të zgjidhjet përmes ndryshimeve në ligjin për paraqitjen e vendbanimit dhe nxjerrjes së letër njoftimit të të pastrehëve, si dhe përmes çlirimit nga pagesat për kryerjen e shërbimeve juridike gjatë nxjerrjes së dokumenteve. /Alsat-M/